Strona główna » Koncerty 2017

Koncerty 2017

FOLDER PL

8 stycznia 2017 - niedziela, godz. 18.00, Ko¶ciół pw. ¶w Maksymiliana Kolbego w Aleksandrowicach, ul. ¦w. Maksymiliana 1 "Wokół Stołu Wigilijnego" - Katarzyna Broda Firla - ¶piew, Józef Broda - ¶piew, instrumenty pasterskie, Janusz Kohut - fortepian

12 stycznia 2017 -  godz. 18.00, Kuria Bielska "Wokół Stołu Wigilijnego" - Józef Broda - ¶piew, instrumenty pasterskie, Janusz Kohut - fortepian

25 marca 2017 - godz. 19.00, O¶więcim Harmęże "Muzyka serca i rozumu" - Józef Broda - ¶piew, instrumenty pasterskie, Janusz Kohut - fortepian

17 maja 2017 - Bielsko-Biała - British Car - Janusz Kohut - fortepian

2 wrze¶nia, Bielsko-Biała, godz. 17.00, Ko¶ciół ¦w. Józefa, Złote Łany, Józef Broda - ¶piew, instrumenty pasterskie, Janusz Kohut - fortepian

18 wrze¶nia, Juszczyna, Ko¶ciół Nawiedzenia NMP, godz. 11.00, 12.00,  Urszula Mizia - wiolonczela, Katarzyna Broda Firla - ¶piew, Józef Broda - ¶piew, instrumenty pasterskie, Janusz Kohut - fortepian

19 wrze¶nia, Rudzica, Zespół Szkół - 3 koncerty, Urszula Mizia - wiolonczela, Katarzyna Broda Firla - ¶piew, Józef Broda - ¶piew, instrumenty pasterskie, Janusz Kohut - fortepian

21 wrze¶nia, Gniewino - godz. 10.00 i 12.00, Sala widowiskowo-kinowa w CKSTiB, ul. Sportowa 1. Urszula Mizia - wiolonczela, Katarzyna Broda Firla - ¶piew, Józef Broda - ¶piew, instrumenty pasterskie, Janusz Kohut - fortepian

21 wrze¶nia, Żarnowiec, godz. 18.30, Ko¶ciół Zwiastowania Pana Jezusa, Urszula Mizia - wiolonczela, Katarzyna Broda Firla - ¶piew, Józef Broda - ¶piew, instrumenty pasterskie, Janusz Kohut - fortepian

22 wrze¶nia, 84-251 Kostkowo, godz. 10.00 i 12.00. Samorz±dowy Zespół Szkół w Kostkowie, ul. KS. Galasa 1.  Urszula Mizia - wiolonczela, Katarzyna Broda Firla - ¶piew, Józef Broda - ¶piew, instrumenty pasterskie, Janusz Kohut - fortepian

23 wrze¶nia, Wejherowo, godz. 11.00, Muzeum Pi¶miennictwa i Muzyki..., Urszula Mizia - wiolonczela, Katarzyna Broda Firla - ¶piew, Józef Broda - ¶piew, instrumenty pasterskie, Janusz Kohut - fortepian

23 wrze¶nia, Kostkowo, godz. 18.30, Ko¶ciół Parafialny, Urszula Mizia - wiolonczela, Katarzyna Broda Firla - ¶piew, Józef Broda - ¶piew, instrumenty pasterskie, Janusz Kohut - fortepian

24 wrze¶nia, Gniewino, godz. 11.30, Ko¶ciół Parafialny, Urszula Mizia - wiolonczela, Katarzyna Broda Firla - ¶piew, Józef Broda - ¶piew, instrumenty pasterskie, Janusz Kohut - fortepian

3 paĽdziernika, godz. 15,30 - Bystra - GOK "Promyk",  Inauguracja roku akademickiego, Urszula Mizia - wiolonczela, Katarzyna Broda Firla - ¶piew, Józef Broda - ¶piew, instrumenty pasterskie, Janusz Kohut - fortepian

6 paĽdziernika, godz. 15,15 - Bielsko-Biała, ATH, Inauguracja roku akademickiego, Urszula Mizia - wiolonczela, Katarzyna Broda Firla - ¶piew, Józef Broda - ¶piew, instrumenty pasterskie, Janusz Kohut - fortepian

11 paĽdziernika - Czechowice, MDK, godz. 17.00 - 5 Festiwal Poezji Słowiańskiej w Czechowicach-Dziedzicach 2017, Janusz Kohut - fortepian

20 paĽdziernika - Bielsko-Biała, XXI Ogólnopolskiego Konkursu i XXXV Wojewódzkiego Przegl±du Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczo¶ci Literackie „LIPA 2017” , Janusz Kohut - fortepian

26 paĽdziernika - Juszczyna, Ko¶ciół Nawiedzenia NMP, godz. 11.00, 12.00,  - Joanna Jatkowska ¶piew, Urszula Mizia - wiolonczela, Piotr Sadowski - skrzypce, Janusz Kohut - fortepian

26 paĽdziernika, godz. 21.00 - Szczyrk, "Orle Gniazdo" Urszula Mizia - wiolonczela, Józef Broda - ¶piew, instrumenty pasterskie, Janusz Kohut - fortepianJanusz Kohut - fortepian
 
3 listopada - Psary, godz. 17.00, Józef Broda - ¶piew, instrumenty pasterskie, Janusz Kohut - fortepian

8 listopada, godz. 15,15 - Bielsko-Biała, ATH, - Joanna Jatkowska ¶piew, Urszula Mizia - wiolonczela, Piotr Sadowski - skrzypce, Janusz Kohut - fortepian

9 listopada, godz. 9.00, 10.00, 11,30 - Bielsko-Biała, Bielskie Centrum Kultury, Janusz Kohut - fortepian

9 listopada - Andrychów, godz. 14.00 - Joanna Jatkowska ¶piew, Urszula Mizia - wiolonczela, Potr Sadowski - skrzypce, Janusz Kohut - fortepian

11 listopada - Juszczyna, Ko¶ciół Nawiedzenia NMP, godz. 11.00 - Joanna Jatkowska ¶piew, Urszula Mizia - wiolonczela, Potr Sadowski - skrzypce, Janusz Kohut - fortepian

11 listopada - Wieprz, ko¶ciół p.w. Wszystkich ¦więtych, godz. 9,45 - Joanna Jatkowska ¶piew, Urszula Mizia - wiolonczela, Potr Sadowski - skrzypce, Janusz Kohut - fortepian

12 listopada - Roczyny, godz. 12,00 - Joanna Jatkowska ¶piew, Urszula Mizia - wiolonczela, Potr Sadowski - skrzypce, Janusz Kohut - fortepian

12 listopada - Ustroń, godz. 18,00 - Joanna Jatkowska ¶piew, Urszula Mizia - wiolonczela, Potr Sadowski - skrzypce, Janusz Kohut - fortepian

19 listopada - Janowice - ko¶ciół, godz. 10,00 - Joanna Jatkowska ¶piew, Urszula Mizia - wiolonczela, Potr Sadowski - skrzypce, Janusz Kohut - fortepian

19 listopada - Bielsko-Biała, Ko¶ciół ¦w. Józefa, Złote Łany, godz. 18,45 - Joanna Jatkowska ¶piew, Urszula Mizia - wiolonczela, Potr Sadowski - skrzypce, Janusz Kohut - fortepian PLAKAT

21 listopada - Bystra, godz. 15,30 - Bystra - GOK "Promyk" - Joanna Jatkowska ¶piew, Urszula Mizia - wiolonczela, Piotr Sadowski - skrzypce, Janusz Kohut - fortepian


25 listopada - Bielsko-Biała, godz. 18.00 - "Kubiszówka" - Joanna Jatkowska ¶piew, Urszula Mizia - wiolonczela, Piotr Sadowski - skrzypce, Janusz Kohut - fortepian

3 grudnia - Wieprz, ko¶ciół p.w. Wszystkich ¦więtych, godz. 18.00 - Józef Broda - ¶piew, instrumenty pasterskie, Janusz Kohut - organy, fortepian, Urszula Mizia - wiolonczela

7 stycznia 2018 - Gliwice, godz. 12.50 - Ko¶ciół Wojskowy, ul ¦w. Barbary 2 - Joanna Jatkowska ¶piew, Urszula Mizia - wiolonczela, Mirosław Bochenek - czyta własne wiersze, Janusz Kohut - fortepian PLAKAT