Strona główna » Koncerty 2018

Koncerty 2018

FOLDER PL

7 stycznia, godz. 12.50 - Gliwice, KoÂścióÂł Wojskowy, ul ÂŚw. Barbary 2, Joanna Korpiela-Jatkowska - Âśpiew, Urszula Mizia - wiolonczela, MirosÂław Bochenek - czyta wÂłasne wiersze, Janusz Kohut - fortepian  PLAKAT
2 Marca, godz. 20.00 - Ustroù, Hotel "Go³êbiewski" Sympozjum dla lekarzy, Janusz Kohut - fortepian
10 Marca, godz. 19.30- Szczyrk, Spartakiada NIK, Janusz Kohut - fortepian
26 Kwietnia, godz 8,00 - 13,00, 4 koncerty, Bielsko-BiaÂła, BCK, Joanna Korpiela-Jatkowska Âśpiew, Urszula Mizia - wiolonczela, Janusz Kohut - fortepian


Z MUZYKÂĄ KU NIEPODLEGÂŁOÂŚCI, w ramach programu "Kulturalne pomosty" 

Joanna Korpiela-Jatkowska Âśpiew, Urszula Mizia - wiolonczela, Janusz Kohut - fortepian
Koncerty w trakcie imprezy plenerowej ,,DzieĂą Polski”, Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie 13-11 Lancaster Grove, London NW3 4EU,
Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie 13-11 Lancaster Grove, London NW3 4EU, Koncerty w trakcie imprezy plenerowej ,,DzieĂą Polski”,
13.06 – godz.18.00,
14.06 – godz.18.00,
15.06 – godz.18.00,
16.06 – godz.12.00,
14.06 – godz.14.00, Kolbe House, 18-19 Hanger Lane Ealing, London W5 3HH. Koncert dla polskich weteranów, pensjonariuszy, zaproszonych opiekunów i czÂłonków rodzin.  
15.06 – godz. 20.00  Sala Szafirowa, Polski OÂśrodek SpoÂłeczno- Kulturalny, 238-246 King Street, London W6 0RF. Koncert dla miĂŞdzynarodowej grupy twórców i artystów,
16.06 – godz.10.00, SzkoÂła Przedmiotów Ojczystych im. MikoÂłaja Reja, Community School Burlington Lane, Chiswick W4 3UN
17.06 – godz. 11.00  Sala Teatralna, Koncert na Gali Konkursu Poetyckiego im. MurdzeĂąskiego, Kolbe House 18-19 Hanger Lane Ealing London W5 3HH,
23.06 – godz.10.00  - Polska SzkoÂła im. Tomasza Arciszewskiego, 50 Nightingale Lane, SW12 8TE London Balham. Koncert dla mÂłodzieÂży, rodziców, Âśrodowiska lokalnego.
23.06 – godz.13.00, Sobotnia SzkoÂła Polska im. A. Mickiewicza, 8 Waldram Park Road, Forest Hill, SE23 2PN. Koncert dla mÂłodzieÂży, rodziców, Âśrodowiska lokalnego.
24.06 – godz. 13.30, Polish Community Havering, Ilford, 
24.06 – godz. 17.00. Polish Community Havering, Romford.

14-17 wrzeÂśnia
Luton, Dunstable,
21-24 wrzeÂśnia 
Wimbledon, Croydon, New Malden,
28 wrzeÂśnia – 1 paÂździernika  - Streatham, Mitcham, Morden
19-21 paÂździernika  - Hammersmith, Acton, Ealing