top of page

KONCERTY DLA SZKÓŁ

MUZYKA WSPÓŁCZESNA - WPROWADZENIE

Droga_Nadziei_plakat(1).jpg

Program koncertu:

Rozwój języka d¼więkowego,wyposażenie słuchaczy w podstawowe narzędzia niezbędne do głębszego zrozumienia istoty przekazu muzycznego.

- Czym jest muzyka – definicje.

- Hipotezy powstania muzyki.

- Rola muzyki u ludów pierwotnych.

- Cechy d¼więku.

- Czym jest słyszenie - podstawy akustyki.

- Rozwój języka d¼więkowego w oparciu o odkrywanie praw natury (analizę drgań  struny).

- Powstanie systemu tonalnego.

- Impresjonizm (elementy tektoniczne).

- Dodekafonia.

- Kierunki narodowe, jazz.

- Muzyka elektroniczna konkretna, elektroniczna i komputerowa.

- Preparacja instrumentów.

- Powrót do  form synkretycznych (teatr instrumentalny, formy audiowizualne, teledyski 3,4,5D itd.).

- Muzyka filmowa, poezja śpiewana.

- Etyka w muzyce.

Prowadzący:

Urszula Mizia

Janusz Kohut - fortepian

Koncerty odbywają się zazwyczaj w salonie muzycznym Bielskiego Centrum Kultury Bielsko-Biała ul. Słowackiego 27,

Wykład ilustrowany przykładami muzycznymi granymi na fortepianie. 

gosc_oczekiwany1.jpg

Program koncertu:

 1. Sarna

 2. Doliny,doliny

 3. „Bogurodzica”

 4. „Kto swe dziatki miłuje” – stara Gregorka

 5. „Pieśń Mojżesza” – fragment z oratorium "Droga Nadziei" Janusza Kohuta

 6. „Pod Baranią”

 7. „A to nasze pole”

 8. „Posłuchejcie kamaradzi” – „Mój kóń branny”

 9. „Chleba naszego” – słowa i muzyka Józef Broda

 10. „Pan mocą moją” – fragment z oratorium "Droga Nadziei" Janusza Kohuta

 11. Groniczki, groniczki”

 12. „Swoboda” – słowa i muzyka Józef Broda

 13. „Szumi dolina”

 14. „Ojcowski dom” „Boże, Boże wielki” – słowa i muzyka Józef Broda

Gość Oczekiwany - oratorium beskidzkie
według dramatu Zofii Kossak

 

Muzyka - Janusz Kohut
Adaptacja tekstu - Aleksandra Chrystowska

Oratorium „Gość Oczekiwany” to barwna i grająca w duszy opowieść o Jezusie chodzącym po świecie i zaglądającym do ludzkich domów. Opowieść o kłótni sąsiedzkiej staje się punktem wyjścia do głębszej refleksji na temat ludzkich postaw wobec najwyższych wartości. „Trzeba wierzyć – pisała we wstępie do „Gościa Oczekiwanego” Zofia Kossak – że w tej pozornie naiwnej sztuce zawarta jest prawda. Jezus istotnie przychodzi do każdego, kto Go wezwie, ale rzadko gdzie dłużej zostaje.” To stwierdzenie staje się kluczem do zrozumienia uniwersalnych treści, które niesie ze sobą utwór „Gość Oczekiwany”.

 

Ludzie, do których Bóg przychodzi, reagują różnie, jak różna – powierzchowna lub głęboka, jest ich wiara.
Prawykonanie oratorium miało miejsce podczas II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej "Sacrum in Musica" w Bielsku-Białej w 2001 roku. Utwór był również wykonywany w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach w 2002 roku, uświetniając konsekrację sanktuarium przez Jana Pawła II. Poza tym "Gościa Oczekiwanego" mogliśmy usłyszeć także w katedrze w Gliwicach i w Opolu oraz w Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, gdzie został uznany wydarzeniem artystycznym 2003 roku, a także w listopadzie 2004 roku w Pałacu w Wilanowie. Koncerty spotkały się z bardzo serdecznym przyjęciem i zainteresowaniem ze strony publiczności.

Wykonawcy:

Soliści: Beata Bednarz, Madzia Krupa, Anita Maszczyk, Ewa Uryga, Piotr Kusiewicz, Ireneusz Miczka, Adam Szerszeń, Janusz Szrom, Adam Zdunikowski, Jacek Wójcicki
Soliści - instrumentaliści: Konrad Basiuk, Józef Broda, Grzegorz Gryboś, Janusz Kohut, Radosław Kuliś,

Kapela góralska "Grojcowianie"

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia" pod dyrekcją Anny Szostak

Orkiestra Gliwickiego Teatru Muzycznego pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka

WARSZTATY MUZYCZNE

Części oratorium:
1. Uwertura - Kantyk Zachariasza
2. Magnificat
3. Wniebowstąpienie
4. Pięćdziesiątnica
5. Trzy tysiące dusz
6. Uzdrowienie chromego
7. Sanhedryn I
8. Ananiasz i Safira
9. Sanhedryn II
10. Szymon Mag
11. Opowieść Tabity
12. Objawienie na dachu
13. Uwolnienie z więzienia
14. Opoka

Oratorium ŚWIĘTY PIOTR, oparte na tekstach "Nowego Testamentu", jest utworem przedstawiającym narodziny Nowego Kościoła. Naród izraelski oczekuje Mesjasza, który przyniesie wyzwolenie spod panowania rzymskiego, dlatego też Jezus z Nazaretu przynoszący królestwo "nie z tego świata" zostaje odrzucony. Po Jego śmierci i zmartwychwstaniu apostołowie i uczniowie ze strachu przed represjami zamykają się w Wieczerniku. Dzień Pięćdziesiątnicy przynosi nową rzeczywistość - zesłanie Ducha Świętego. Zawiedzeni i przestraszeni dotąd apostołowie wychodzą na ulice Jerozolimy i odważnie głoszą Ewangelię. Po pierwszym kazaniu Piotra, prostego rybaka, nawraca się 3000 ludzi. Prócz wielu darów Ducha Świętego apostołowie otrzymują także dar mówienia obcymi językami. Piotr staje się jak wyznaczył go sam Mistrz "Opoką, na której zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą" (Mat 16,18). Dobra Nowina głoszona przez apostołów rozprzestrzenia się. Pierwsi chrześcijanie pozostają ze sobą w jedności, okazują sobie nawzajem wielką miłość i troskę. Posiadane dobra dzielone są według potrzeb. Prosta nauka, oparta na miłości, jest jednocześnie bardzo radykalna, czego przykładem może być kara poniesiona przez Ananiasza i Safirę za kłamstwo (Dz 5, 1-11).


Treść oratorium odzwierciedla duchową przemianę Piotra, pozostałych apostołów i nawróconych. Pokazuje czas narodzin Nowego Kościoła, prześladowania pierwszych Chrześcijan i ostateczne zwycięstwo Ewangelii.
Prawykonanie oratorium "Święty Piotr" odbyło się 10 pa¼dziernika 2004r w Kościele Św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej podczas uroczystego koncertu z okazji Dnia Papieskiego. Było także wykonywane w 2005 roku w Bazylice Opatrzności Bożej w Wilanowie. Koncerty spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony publiczności.

 

Wykonawcy:
Krystyna Prońko, Ewa Uryga, Marek Bałata, Janusz Szrom
Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej
przygotowanie chóru Krystyna Krzyżanowska-£oboda
Bielska Orkiestra Festiwalowa
Piotr Baron - dyrygent

Serce i rozum
Warsztaty muz.
MUZYKA WSPÓŁCZESNA - WPROWADZENIE
bottom of page